A-M

Mašala – značenje, pojam

Mašala(h) ili Mash’Allah je arapska fraza koja se koristi za pokazivanje odobravanja osobi ili događaju. Ovim izrazom se pokazuje poštovanje, a takođe i podsećanje da se sve postiže Božjom voljom.

Najbliži prevod bi bio “po božjoj volji” ili “bog je tako želeo”. Izraz mašala se koristi i za pokazivanje radosti i pohvale i najčešće se izgovara kada se čuju neke dobre vesti.

Fraza mašala je pronašla svoj put u druge nearapske jezike, uključujući turski, a putem njega i u jezike Balkana, uključujući i neke koji nemaju veze sa islamskom veroispovešću.

Loading...

Za muslimane, reč mašala može značiti nešto slično što i hrišćansko amin. Ako zaboravite da kažete mašala kada neko nešto dobro uradi, bićete posle okrivljeni ako stvari krenu po zlu.

Masha Allah ili Ma shaa Allah, arapski izraz, najčešće se koristi da izrazi zahvalnost, odobravanje, radost, pohvalu za događaj ili osobu koja je upravo spomenuta.

Ovaj izraz se, takođe, vrlo često koristi kod muslimana kako bi se nekome ili nečemu poželela Božja zaštita ili kako bi se neko zaštitio od uroka.

Etimologija reči

Doslovni prevod ove reči bi glasio “Bog je to poželeo” ili “Bog je tako poželeo”. Kao što vidimo, ovde imamo u pitanju perfekat kao glagolsko vreme i svršeni glagolski oblik, što naglašava esencijalnu islamsku doktrinu predestinacije, odnosno predodređenosti.

Tačno prošireno značenje izraza mašala je “ono što je Bog poželeo se dogodilo”. Ovakve reči se koriste da bi se izjavilo da se nešto dobro dogodilo i zato se i koristi u prošlom vremenu. Sličan izraz inšala(h) što znači “ako Bog tako želi” se koristi u sličnim situacijama, ali se odnosi uvek na budući događaj!

Upotreba reči mašala

Izraz mašala se može upotrebiti da bi se nekome čestitalo. Takođe, to je podsećanje da, iako se dotičnoj osobi čestita, prvenstveno je to Božja volja.

U nekim kulturama i na nekim jezičkim područjima, ljudi mogu koristiti ovu reč iz verovanja da im ona može pomoći, odnosno da ih može zaštititi od ljubomore, uroka ili džinova (đin ili džin je prema svetoj knjizi Kuranu natprirodno biće slobodne volje za ljudsko oko nevidljivo; zli džinovi su poput demona u hrišćanskoj mistici).

Loading...

Reč mašala se koristi u kolokvijalnom razgovornom stilu raznih naroda koji nisu obavezno muslimani. Takvi su narodi Indonežani, Iranci, Maležani, Kurdi, Čečeni, Bangladežani, Albanci, itd.

Mašala se upotrebljava i među hrišćanima koji žive u regijama koje su nekada bile pod vladavinom Otomana. Tako ćemo ovaj izraz pronaći i kod Makedonaca i kod Srba, Bugara i naravno Bosanaca. Ovde se mašala najčešće koristi u značenju “bravo, dobro obavljeno, dobro urađeno” ili “svaka čast”! Poznato je da se ovaj izraz sreće i kod Jermena, kao i Grka sa Kipra.

Značenje i kontekst fraze mašala

Fraza mašala za koju se veruje da je nastala početkom 19. veka, u užem značenju se može prevesti kao “kako je Bog hteo” ili “ono što je Alah hteo to se i dogodilo”. Koristi se nakon nekog događaja, za razliku od izraza inšala(h) što znači “ako Bog želi” koji se odnosi na buduće događaje.

Arapska fraza mašala bi trebalo da bude podsetnik da se sve dobre stvari dešavaju zahvaljujući Bogu i da sve što je dobro dolazi od njega. Svi blagoslovi su takođe njegovi. To je dobar znak – mašala.

Mašala – za proslavu nečega i kao znak zahvalnosti za nešto

Mašala se obično koristi za izražavanje oduševljenja, pohvale, zahvalnosti ili radovanja za događaj koji se odigrao. U suštini, to je način da se prizna da je Bog ili Alah, tvorac svih stvari i da je on darovao blagoslov.

Tako se u većini slučajeva ova arapska fraza koristi za priznavanje božjeg prisustva i za zahvalnost Alahu za željeni ishod.

Mašala – protiv uroka

Pored toga što je izraz pohvale, mašala se često koristi da bi se izbegla nevolja ili urok. Najčešće se koristi da bi se izbegao problem i da bi se odagnala loša sreća nakon nekog pozitivnog događaja.

Na primer, nakon što se rodi zdrava beba, musliman će reći mašala kao način da izbegne mogućnost da se beba razboli ili da se nešto loše posle toga desi.

Mašala se posebno koristi da bi se izbegla ljubomora, urok ili neka zla, demonska sila. U stvari, neke porodice imaju tendenciju da koriste frazu svaki put kada se daju komplimenti (na primer: “Večeras izgledate divno, mašala!”).

Kada nekome želite da odate priznanje ili da budete zahvalni za nešto dobro što je neko postigao ili uradio, onda kažete mašala. To je način da se kaže “uradio si dobar posao, svaka ti čast”! Ili što bi Englezi rekli: good work ili well done ili good job!

Na našim prostorima se ponekad ovaj izraz koristi da bi se izrazilo iznenađenje. To je eksklamacija ili uzvik iznenađenja, u pozitivnom smislu.

Isto tako, mašala možemo reći i kada napokon dočekamo nešto nakon dugog iščekivanja. U smislu: konačno, napokon se dogodilo i tome slično.

Loading...

Ponekad, može imati i ironičnu konotaciju.

Sponzorisano

Loading...