A-M

Markantan – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma markantan

Prema dafiniciji se pojam markantan odnosi na ono što je istaknuto, uočljivo, značajno, vidno, upadljivo, lepo, važno, te na ono ili onoga koji se nečim odlikuje i koga krase neke vrline.

Pre svega se termin markantan odnosi na osobe koje su po nečemu bolje i različite od drugih, te koje imaju neke fizičke ili karakterne vrline i vrednosti kojima se izdvajaju od mase i koje ih zapravo i čine tako upečatljivim, pa bi zapravo i jedan najpouzdaniji po značenju sinonim za pojam markantan bio istaknut ili upečatljiv odnosno primećen.

Loading...

Poznato je da sam pojam markantan potiče iz francuskog jezika, od pojma marquant i označava osobu koja nečim što poseduje obeležava određenu situaciju, vreme, koja je upečatljiva i koja svakome „upada u oči“, u pozitivnom smislu i konotaciji.

Kada se za nekoga kaže da je markantan kao predavač, on se zapravo istakao po svom stilu i načinu predavanje neke materije u odnosu na sve druge nastavnike ili profesore, te iako su i oni vredni pažnje on je „prvi među jednakima“.

Često se posmatra pojam markantnosti kroz vezu sa fizičkim osobinama neke osobe pa se tako i smatra da je neka žena ili muškarac markantan ako je lepog spoljnog izgleda, ali i ako ima manire i lepo se ponaša, te ima pre svega neke upečatljive spoljne karakterne osobine.

Dakle, pojam markantnosti jeste pozitivan i odnosi se na osobu koja se posmatra po spoljašnjim i unutrašnjim kvalitetima, te se jasno za nekoga ko je nevaspitan, pa i ko je na neki način sitan i nije atraktivan ne kaže da je markantan.

Markantna osoba je dopadljiva i sa njom se lako ostvaruje jedan vid lepog kontakta jer ona ima neke manire i poznaje bon-ton, ali se pre svega posmatra da je neko markantan kada je zgodan i ima spoljašnju lepotu, mada je takav vid konstrukcije dosta pogrešan, mada nije svakako sasvim isključivo netačan.

U nemačkom jeziku postoji termin markant, koji jeste zapravo izveden iz francuskog originalnog pojma za markantnost, ali on ima zapravo značenje nekoga ko ima veoma skladnu fizičku pojavu, te čija je spoljašnjost i upadljiva i dopadljiva.

Dakle, i u žargonu se kao markantan muškarac označava onaj koji je u prvom redu zgodan, visok, koji ostavlja utisak najpre svojom pojavom i time se izdvaja iz mase.

Međutim, neki primeri se u odnosu na pojam markantan ne moraju odnositi nužno na ljude i njihove osobine, pa se tako kao prevod da je nešto upadljivo, može navesti činjenica da osoba ima „markantan mladež na licu“, te da je on dakle veoma upečatljiva i obeležavajuća odlika, koja dominira.

Markantno je ono što je odmah i lako primetno i upečatljivo, što „upada u oko“ pre svega u pozitivnom smislu, mada nekada kako je navedeno može da ima i po prirodi stvari ili u određenoj situaciji negativnu konotaciju.

Neki od najpoznatijih sinonima preko kojih se može bolje ili približnije shvatiti značenje pojma markantan su – zanimljiv; dojmljiv; interesantan; magnetičan; predivan; krasan; renomiran; kao i poštovan; istaknut; priznat; hvaljen; uvažen; uticajan; famozan.

U žargonu se danas za osobu koja je markantna kaže da je „šmeker“ i da je „opasan frajer“, mada se ove površne floskule ne mogu tek tako okarakterisati kao tačne, ali jeste činjenica da osoba koja je markantna i kojoj se takva osobina pripisuje kao jedna crta ličnosti, dominira i svakako je upadljiva i očaravajuća.

Loading...

Kada se termin markantan posmatra sa jednog drugog aspekta nečije pozicije ili društvenog značaja odnosno važnosti, te poštenja i ugleda, onda se koriste neke sintakse u kojima se posmatraju drugi kvaliteti i nisu predominantni oni fizički odnosno spoljašnji.

Tako se za nekoga kaže da je markantan naučnik, te je on ugledan i veoma poseban i istaknut u svom radu, pa se takođe može čuti da je neko markantan prodfesor, pedagog; političar; književnik i slično.

Markantnost kao pojam u globalu može da označava neko isticanje osobina i kvaliteta u sasvim i skoro isključivo pozitivnom kontekstu, mada se nekada posmatra i kao negativna osobina kada se koristi da označi neke izražene nedostatke u karakternom ili fizičkom smislu.

Dakle, kada se za nekoga kaže da ima markantan ožiljak ili da ima markantan nos, to ne može da označava pozitivan pojam, jer je to neko obeležje koje je istaknuto i koje je upečatljivo, ali ipak u jednom dosta negativnijem kontekstu i aspektu.

Na primer kada neka osoba kaže drugoj da ju je primetila, ova odmah pomisli na nešto lepo i pozitivno, ali neko ipak može biti upečatljiv po nekom lošem utisku ili maniru, kao i prema jednom lošem fizičkom izgledu, zapuštenosti i neurednosti, te se nikada za takvu osobu ne može reći da je markantna, dakle pojam se nikada ne koristi da izrazi neki toliki stepen negativizma.

Loading...

Markantno jeste ono istaknuto i upečatljivo, ali preveliki negativizam u kontekstu bilo kog smisla ovoga pojma, ne može da se upotrebi kao njegov sinonim, i nikada za nekoga ne možemo reći da je markantna osoba ako je nevaspitan, ako nije inteligentan, ako je nepošten, ako je fizički veoma neprivlačan i slično.

Sponzorisano

Loading...