A-M

Letargija – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma letargija

Prema ustaljenoj definiciji, letargija označava uspavanost, učmalost, tromost, sporost, dok je u medicinskoj terminologiji to izraz za stanje poremećaja svesti i budnosti i označava stadijum jake pospanosti i otupelost čula, iako je svakako stadijum koji je po svom stepenu znatno manji od baš jakog poremećaja svesti, odnosno od stanja kome.

Letargija je pojam koji je grčkog porekla, i potiče od reči lethargia, lete, koja se prevodi i kao zaborav, zaboravnost, ili kao apatija, nedostatak motivacije, stalna pospanost, odsustvo fokusa i budnosti, i stalna želja za ležanjem i spavanjem.

Loading...

U medicini se letargija kako je i navedeno smatra poremećajem pa i patološkim stanjem koji se graniči sa poremećajem stanja budnosti te se često naziva i bolest spavanja, ali može da se ipak i definiše i kao obamrlost, odsustvo motorike i senzibiliteta, otupelost čula i osećaja.

Kada se navedeni pojam ne posmatra sa stručnog aspekta već više u figuratvnom smislu, on se prevodi kao tromost, nezainteresovanost, apatičnost, nemarnost, dosada, učmalost, bezvoljnost, odsustvo konekcije misli i dela, nedostatak motivacije i ideja.

Razlikovanje letargije kao bolesti u medicini i kao pojma koji nije patološki

Glavno pitanje koje se postavlja jeste kako se razlikuje letargija kao patološki poremećaj u medicini, od onog figurativnog izraza kada se za nekoga ko nema dovoljno interesa ili ko je sasvim bezvoljan i rigidan, žargonski kaže daje letargičan ili da je „upao u letargiju“.

Naime, letargija je fiziološki odgovor organizma kada neko ne spava dovoljno dugo ili kada mu sam san kao takav nije dovoljno kvalitetan, te se tada smatra da je letargija kao sinonim za bezvoljnost, sporost, izostanak žustrine i svojevrsnu otupelost, samo rezultat ili insomnije ili neke vrste neadekvatnog odmora (kada na primer osoba koja ima napade noćne dispneje ili pak kada ima recimo srčanu insuficijenciju, ima san koji je kako se stručno kaže „ne odmara“, te se kao posledica toga javlja dnevna pospanost, nesposobnost fokusiranja na zadatke i slabiji rezultati u bilo kojoj vrsti rada i zalaganja).

Sa druge strane kada je letargija patološki poremećaj ili bolest, ona se neurološki definiše kao jedan od najlakših stupnjeva poremećaja stanja svesti i senzorijuma (uz pojmove somnolencije, sopora i kome), te se tada smatra bolešću i tretira se kao patološki poremećaj.

Dakle, smatra se da ako je umor koji je sinonim za letargiju hroničan i ako je posledica nekog drugog patološkog stanja, te ako traje preko šest meseci ili više, onda je to neurološki poremećaj koji je poremećaj svesti i stanja budnosti, uz nužno smanjenje stanja čula i ostalih važnih ljudskih organskih i senzitivnih funkcija, i za posledicu može da ima progresiju pak u više i dalje veće i jače stupnjeve poremećaja i da vodi čak do stanja kome.

Letargija može da nastane kao posledica prekida neuronalnih sinapsi i veza, te kao rezultat pak poremećaja rada i količine nekih neurotransmitera, ali je takođe česta i kod povreda mozga po tipu kontuzije ili komocije, kada se osoba posle traumatizma probudi, pa potom izgubi svest, ali joj motorne i senzitivne funkcije ostaju očuvane, odnosno ona ima reakcije na draži, iako su one umanjenije i usporenije nego kod normalne i zdrave osobe.

Kada je u pitanju pomenuta „fiziološka letargija“, ona se može lako izlečiti odmorom i samo smanjenjem obaveza, ili pak lečenjem osnovne bolesti koja je primarno i dovela do nastanka ovog poremećaja i koja je uzrokovala da se desi smanjenje dužine i kvaliteta sna uopšte.

Loading...

U žargnu je često pojam letargije sinonim za nemarnost, inertnost, nezainteresovanost, otupelost, bezvoljnost, flegmatičan stav i ponašanje, te su nekada letargične osobe takve po svom karakteru, a nemaju niti fiziološki niti patološki poremećaj koji je u osnovi ovog pre svega medicinskog stanja.

Kao patološki poremećaj je letargija u neurologiji i psihijatriji, te time uopšte u medicini, praćena i anksioznošću i depresijom kao poremećajima raspoloženja, i ona nikako nije sinonim za samo hroničan umor, jer je on kako je i navedeno ustanovljen kao fiziološka reakcija, dok je letargija sama za sebe ozbiljan psiho-organski patološki sindrom, gde umor i apatija uz prateće simptome od strane čula traju preko šest meseci (što i jeste osnovna odlika nečega što se u medicini smatra hronicitetom).

Kada umor ne može da prestane kao osećaj ni nakon adekvatnog sna, koji je dug i koji je naime i primerenog kvaliteta, onda se pojam hroničnog umora po definiciji zamenjuje sa letargijom, te je osoba koja je letargična u isti mah i slična ali i različita od osobe koja se smatra hronično umornom.

Naime, letargija može da bude i genetski ili stečeni poremećaj, odnosno da se nasledi ili da bude sekundarni ili primarni rezultat nekih poremećaja moždanih funkcija ili povreda raznih moždanih struktura.

Kao propratni simptomi letargije kao oboljenja, uz depresivno raspoloženje i druge slične osećaje beznađa, apatije, beskorisnosti, obično se javljaju i pad krvnog pritiska, gubitak apetita i jaki pad fokusa koncentracije, isfrustriranost i impotencija i pad libida, te i stanje jedne opšte nezainteresovanosti, dosade, poremećaj kognitivnih funkcija, a pre svega pad memorije i pamćenja.

Kod nekih oblika ovog oboljenja se javlja i poremećaj normalne količine elektrolita u krvi, kao i poremećaj nivoa glukoze u krvi kao i jedan početni oblik poremećaja stanja svesti uopšte koji se može poistovetiti sa stanjem koje je slično hipnozi, gde je osoba kao izgubljena i ne reaguje baš adekvatno ni na taktilne niti na senzorne impulse, iako joj je po difoltu sama sposobnost reakcije očuvana, jer veze sa CNS-om nisu prekinute.

Kod letargije su često prisutni i umanjeni mišićni refleksi, kao i potencijalna anemija i poremećaji rada KVS-a, te se nalazi i usporen puls i srčani ritam, kao i periferna vazokonstrikcija, i sve to pak dovodi da letargija kao bolest utiče na organizam kao celinu a ne samo na nervni sistem i na senzorijum.

Letargija kao takva može da nastane kao rezultat nekog organskog poremećaja ili da bude dalje i posledica stresa, prevelike iscrpljenosti organizma, prevelikog psihičkog ili fizičkog napora, ili je sekundarni rezultat neke druge bolesti od strane organa ili sistema koji je doveo do poremećaja kao primaran pokretač navedene patologije.

Najčešći sinonimi za pojam letargije

Loading...

Kako bi se pobliže objasnio pojam letargije i letargičnosti, u nastavku teksta će biti navedeni najčešći i najverovatniji sinonimi za ovaj pojam u našem jeziku, koji najbolje opisuju ovo stanje uopšteno gledano – apatija; učmalost; tuga; seta; bol; zaboravnost; hronični umor; neispavanost; mrtvilo; klonulost; odsustvo motivacije; bezvoljnost; ravnodušnost; pospanost; depresivnost; te i indolentnost; inertnost; introvertnost; beznađe; snuždenost; bezvoljnost; utučenost; pokunjenost; zaboravnost; rasejanost; iscrpljenost; poststresni poremećaj.

Sponzorisano

Loading...