A-M

Laufer – značenje, pojam

Definicija, značenje i tačno etimološko poreklo pojma laufer

Laufer je reč koja označava neki tip razvrstavanja, raspoređivanja, klasifikacije, preskakanja, a poreklom je iz nemačkog jezika od reči laüfer (sa izgovorom lojfa), a što u prevodu znači trkač, lovac, skakač ili se može označiti pojmom krivudanje, skretanje, mimoilaženje, bežanje od neke odgovornosti, izvlačenje, izbegavanje, ali se često tumači i kao samoproklamovanje, hvalisanje.

Naime, u šahu se figura lovca zove laufer, poa se često u žargonu i za lovca ili nekoga ko je veliki zavodnik kaže da je laufer, ali je zanimljivo da se i jedna vrsta uskog i dugačkog tepiha ili staze za pod naziva laufer (iako je originalno a i pravilnije naziv lojfer).

Loading...

Kod nas postoji poznata galerija „Laufer“ u Beogradu, a popularna je i jedna pesma Dženana Lončarevića koja se upravo zove „Laufer“ (a u jednom stihu refrena, upravo se pominje „crna dama i beli laufer“, u značenju lovca u šahu), kao i muzička rok grupa iz Rijeke, „Laufer“, koja je osnovana 1986. godine.

U žargonu se reč laufer često korist za muškarce koji su ženskaroši, kao i za osobe koje vole da „izvrdaju“ i da se izvuku iz svake situacije, te se smatra da „hvataju krivine“ odnosno da beže od neke odgovornosti koju treba da prihvate.

Pojam laufer je generalno veoma teško jasno predstaviti u nekom prenesenom značenju, jer pak o njemu nema naročito puno podataka, osim bazičnih prevoda sa nemačkog jezika, te nekih naših i verzija ili šaljivih ili negativnih prenesenioh značenja za ovaj pojam, koja ne mogu sa sigurnošću da se smatraju kao 100% tačna i realna.

Ko je ili šta je to po značenju laufer, objašnjenje pojma i njegovi potencijalni sinonimi

Laufer je kako je napomenuto kod pasioniranih igrača šaha, naziv za figuru lovca, koja kako je poznato može da ne ide „pravolinijski“, te se kao sinonim za ovaj naziv koristi „hvatanje nekih krivina“; preskakanje; izvlačenje; „mutivoda“.

Laufer je naziv za veoma popularan rok bend iz Hrvatske, koji je delovao od 1986.do 1996. godine, te su u svojoj karijeri objavili nekoliko solo albuma, a najpoznatiji član benda je bio i vokalni solista Damir Urban (ostali članovi benda su bili – Alen Tibijaš; Veselito Mudrinić; Zoran Žmirić; Ljubo Silić; Vlado Simčić; Boris Milaković; Alen Liverić i Danijel Benčik).

Berthold Laufer je bio nemački poznati i priznati antropolog, koji je živeo u razdoblju od 1874. do 1934. godine, a imao je pored nemačkog i američko poreklo, pa se smatra svetski poznatim američko-nemačkim naučnikom.

Međutim, mnogo je zanimljivije objasniti prenesena značenja pojma laufer, koji se kod nas preneo iz nemačkog jezika, a koji označava nekoliko različitih stvari:

Najpre se kao laufer može označiti onaj muškarac koji je „lovac“ te koji žene ne shvata ozbiljno, koji ih samo posmatra kao avanture, te je laufer žargonski sinonim za onoga ko je ženskaroš, ko je neveran, „vetropir“, neozbiljan i „namazan svim bojama“;

Loading...

Dalje se pojam laufer može odnositi i na osobu koja ne želi ili nije spremna da prihvati neku pak odgovornost, te pokušava da se stalno iz neke nepredviđene situacije izvuče i da se „izmigolji“ pa se često laufer definiše kao neko ko voli da „hvata krivine“, da pobegne od obaveza, te u negativnom smislu da nekoga prevari ili da manipuliše drugima;

U prevodu sa nemačkog jezika, reč laufer ima nekoliko različitih značenja, zavisno od konteksta u kome se upotrebi u rečenici, pa se obično prevodi kao – glasnik; glasonoša; trkač; pešak; lovac prekrivač; zastor; pokrov; tepih; teg ili utega (za vagu) ili metak za top ili đule (topovsko đule);

U negativnom kontekstu, laufer je ona osoba koja je opsednuta samopromovisanjem i hvalama na svoj račun, ali koja ima potrebu da naglasi kako sve zna i u sve se razume, te je široko opšte i vrlo obrazovana, „za sve sposobna i svima na usluzi“, dok suštinski ima vrlo malo kvaliteta osim jake i potrebe i težnje da kontroliše druge i da utiče na njihovo mišljenje i stavove;

Laufer je neko ko je osoba koja ima iskustva i ko zna sve i svašta, što se može tumačiti ili nakaradno, ili kao činjenica da je to osoba koja je„prošla sito i rešeto“, ali se umesto davanja pravih saveta i svojih postignuća, hvali mizernim i često nemoralnim delima i podvizima;

Opet gledano u negativnom kontekstu i tumačeno u šaljivom tonu, laufer je neko ko „ima veze svuda“, ko poznaje svakoga, i najveće zvezde i najmoćnije ljude, te može sve i svašta, a u suštini ne može nikome da pomogne pa čak ni samom sebi.

Ipak se u našem jeziku reč laufer odnosi na onoga ko je glasnik ili lovac, ko spretno prevazilazi prepreke oslanjajući se na svoju snalažljivost i sposobnost intuicije, te se obično ne tumači ni baš pogrdno niti podrugljivo.

Nekada se za onoga ko je laufer, može iskoristiti i sinonim „laf, lafčina, dobričina, prijatelj“, te se u tom smislu, opet osobe koje se označavaju ovim terminom smatraju pozitivnim i dobrim ličnostima.

Pre nego što se termin kod nas odomaćio, bio je poznat samo kao ime za jedan uzan i dugašak prekrivač ili zastor, ali je njegovo „originalnije ime“ bilo lojfer (kako se u suštini izgovara i reč laufer, gledano po nemačkom izgovoru), samo je u ovom smislu iskorišćeno „Vukovo pravilo“ u našem jeziku, te se reč izgovara onako kako je napisana.

Široj javnosti, koja nije upućena u umetnost ili u rok scenu devedeestih, termin je približila baš pesma popularnog pevača Dženana Lončarevića, koja je veliku pažnju mladih i privukla upravo svojim nazivom „Laufer“, pa je termin postao dosta tražen na internet pretraživačima, te su se potom pak i počele praviti doskočice i pošalice na račun ove reči (poznati sajt koji na duhovit način izvrće značenje ili objašnjava šaljivo istinsko tumačenje neke reči).

Dakle, ako niste znali šta je to laufer, ovim tekstom smo vam približili tumačenje reči u raznim kontekstima, a dali smo i tačan prevod sa nemačkog jezika, pa se sada može jasnije sagledati smisao onoga čemu poznajete značenje.

Loading...

Ukoliko vam još uvek nije jasan pojam, najbolje je da potražite sinonime koje smo naveli, te da kroz njihova tumačenja i značenja dođete do najpribližnijeg objašnjenja za reč laufer.

Sponzorisano

Loading...