A-M

Kompromitovati, kompromitovan – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma kompromitovan, kompromitovati

Prema definiciji pojam kompromitovati ima značenje nešto što je upitno, dovedeno u pitanje, i česta je reč koja je u upootrebi kako u stručnoj tako i u svakodnevnoj ili žargonskoj terminologiji.

Poreklo pojma kompromitovati je iz latinske jezičke grupacije, i to od reči compromittere, sa značenjem osramotiti, poniziti, obrukati, narušiti reputaciju (svoju ili tuđu).

Loading...

Opet kada je u pitanju glagolska forma kompromitovati, ona znači nešto dovesti u pitanje, nešto izvrgnuti osudi i ruglu, nešto označiti kao ponižavajuće ili nešto smatrati upitnim.

Osoba koja se kompromituje je ipak ona koja je sebne dovela u situaciju da se svesno ili nesvesno ponizi, osramoti, izvrgne sebe podsmehu i ruglu, ali se isto tako namerno ili nesvenso može kompromitovati neka druga individua, kada se ona ponizi javno, kada se ismeje i kada se njeni stavovi, mišljenja, ponašanje, reči dovode u pitanje iz bilo kog aspekta i gledišta.

Dakle, kada se neka druga osoba kompromituje, ona je izvrgnuta osudama, ponižena, uvređena, njoj se namerno ili ne naudi i njena se i čast i reputacija, ugled i poštenje dovode u pitanje.

No, opet postoje i neka značenja pomenutih pojmova kada se posmatra pravni aspekt i kada reč kompromitovanje predstavlja sporazumno rešenje da se na primer razreši dužnosti neka osoba koja je sudija i koja odlučuje.

Dakle, kada je u pitanju pravo, pojam kompromitovati ima jedno posve drugačije značenje i ona tada predstavlja postizanje sporazuma da se spor reši izborom odgovarajućeg suda/sudije.

No, kada je opet u pitanju isti ovaj termin u nekim drugim aspektima, on označava nameru da se nekome naudi, da se neko osramoti, te su sinonimi huditi; poniziti; uniziti, osramotiti; obrukati; namerno nekoga dovesti na loš glas ili u nezavidan položaj; o nekom stvoriti negativna mišljenja; izazvati loše mišljenje drugih o nekome; diskreditovati.

Pojam kompromitovati u svakodnevnom govoru i žargonu i česta pogrešna upotreba

Nekada se u žargonu pojam kompromitovati upotrebljava kao sinonim za kompromis ili razumevanje, nagodbu, što je svakako jasno sasvim pogrešno.

Kada se za nekoga kaže da se iskompromitovao, to znači da je on privremeno ili trajno izgubio ugled i poštovanje, i da mu se svakako na dalje manje veruje, te se sa jednog socijalnog aspekta osobe koje su sebe kompromitovale i ponizile mogu smatrati prevarantima, lažovima, podlim osobama.

Loading...

Često postoji u žargonu pojam kompromitujućeg ponašanja, ali se ono ne može sasvim jasno i precizno definisati kao ono koje nužno krši neke socijalne ili društvene norme, jer nekada takvo ponašanje nije na štetu celog sistema, već na štetu i sramotu pojedinca.

Naime, kada se neka javna ličnost kako se kaže iskompromituje svojim izjavama, fotografijama, ponašanjem, to može da ima neke šire posledice ako je u pitanju ono što je politički ili društveno neprihvatljivo i što ruši određene moralne, etičke i druge norme.

No kada osoba sama naruši svoj ugled, ona je sebe iskompromitovala, i nastojaće da svoje jasno izgubljeno poverenje i ružnu sliku o sebi nadomesti promenom ponašanja, te da se na neki način i iskupi za to što je naškodila sebi.

Česta je situacija u političkim dešavanjima da na primer za vreme izbora na bilo kom nivou, strane koje su jedna drugoj oponenti, nalaze određene kompromitujuće detalje kojima će da naruše reputaciju i ugled među ljudima, kako bi za sebe prisvojile političke poene, što je namerna kompromitacija neke osobe.

Nekada se svakako neko može lažno iskompromitovati, sa jasnom namerom da se izmišljanjem nekih pogrešaka dovede u pitanje njegovo poštenje, rad, lik i delo, te se onda osoba prepušta „sudu društva“ ali po pravilu mora da se brani i da dokazuje da nije „ukaljala čast i obraz“.

No, u žargonskom govoru, nekada je dosta nejasno samo značenje pojma kompromitovati, jer se smatra da je osoba koja se ponizila ili osramotila generalno sama odgovorna i da je ona to učinila sa nejasnim ciljem da postigne nešto dobro, ali je na kraju ispalo dijametralno suprotno od očekivanog.

Često se pojam kompromitovati, meša sa pojmom komprimovati, mada oni nikako nisu sinonimi, te naravno imaju potpuno različita značenja.

Pojam kompromitovan je poznat još od davnina, ali je verovali ili ne ranije čak imao i pozitivnu konotaciju, u smislu da se smatralo da je neko ko je sebe kompromitovao zapravo hvalisavac i onaj ko je nešto uspeo da postigne na lakši način, mada je svakako jasno da je on sebe ponizio i osramotio, i možda uspeo da dođe do cilja, ali je svakako diskreditovao svoje ime i ličnost.

Takođe, pojam kompromitovati nije sinonim sa pojmom kompromis, jer je ova druga reč značenja postizanje dogovora, usaglašavanje, dok je kompromitovanje pojam koji ima negativni aspekt i označava svakako neki vid sramote ili bruke pojedinca, grupe, institucije.

Može da se dakle kompromituje pojedinac, kada sam sebe unizi svojim stavovima, ponašanjem, rečima, ili delima, te da bude od većine osuđivan za to što je počinio, i da izgubi pre svega dobar ugled i čast, te da ima kasnije svakako problem da opet stekne nečije poverenje.

Sa druge strane može da se kompromituje najčešće namerno neko ko je konkurent ili suparnik u bilo kom smislu reči, bilo istinitim ili neproverenim tvrdnjama, te da mu se na takav način opet značajno naruši reputacija, i da on zahteva da se istina opovrgne na sudskom procesu, ili ako je u pitanju jasna i tačna tvrdnja da se osveti oponentu tako što će mu uzvratiti istom merom.

Kada se neka institucija kompromituje, ona veoma teško stiče ponovni ugled u javnosti, jer je izgubila poverenje ljudi, i onda ili nikada više ne može da radi i posluje kao ranije, ili je potrebno vreme da se ponovo pošteno pokaže i dokaže kao validna.

Primer kompromitovanja se može sresti na raznim nivoima, i sa različitim ciljem, pa je tako danas u neku ruku i moderno da se plasiraju razne kompromitujuće fotografije i/ili podaci o nekome, pa čak i o samom sebi, da bi se „unapredila karijera“ neke javne ličnosti.

Loading...

Najdrastičniji primeri namerne kompromitacije jesu svakako u politici, kada se opozicija služi sa raznim informacijama, koje mogui biti lažne ili proverene da diskredituje one koji su na vlasti, ali i obrnuto, da vlast smanji uticaj opozicije koji počinje da jača, tako što na primer iznosi neke vrlo kompromitujuće detalje ili takozvane malverzacije iz vremena vladavine date opozicione partije.

Sponzorisano

Loading...