A-M

Koincidencija – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma koincidencija

Termin koincidencija je najčešće definisan kao neko preklapanje ili poklapanje, odnosno jedna jasna slučajnost u bilo kakvom događaju koji je istodoban ili ekvivalentan.

Dakle, pojam koji je poreklom odd latinske reči coincidentia, jeste u značenju poklapanje ili preklapanje, mada se smatra da je termin moguće poreklom od pojma latinskog jezika coincidere, coincidens u značenju desiti se ili dogoditi se.

Loading...

Kada je u pitanju naš jezik, pojam koincidencija se odnosi na slučajno i sasvim nenamerno jedno preklapanje ili podudaranje nekih događaja ili situacija koje inače nemaju baš nikakve zajedničke činioce ili nemaju međusobne veze u najširem smislu reči.

Kada se pojam koincidencije definiše kao takav, malo je poznato da je u njegovom određivanju jako važna vremenska komponenta, odnosno to znači da se neke dve stvari ili događaji koji nisu povezani preklapaju vremenski, te da se zapravo odigravaju istovremeno, ali sasvim slučajno ili sasvim jasno bez prethodne namere da se to desi u jednom vremenu koje je istodobno.

Dakle, koimncidencija ili slučajnost jeste sasvim nenamerno istovremeno preklapanje u vremenu dva nezavisna i sasvim nepovezana događaja.

Poznat je naravno pojam koji se često upotrebljava u žargonu i koji je sintaksa „kakva istinska koincidencija“ ili „neverovatna koincidencija“ u smislu da se sasvim nenadano i neočekivano dogodi povezivanje neke dve različite i nepovezane stvari u određenom vremenskom trenutku koji je istovremeno dešavanje ali koje nije deo namere već je sasvim jasna slučajnost..

Pre svega se ovakav pojam odnosi na neki događaj ili situaciju koja se ne očekuje, posebno ne u baš tom datom trenutku, te je najčešće vezan za neočekivani susret sa nekim ko se izbegava duže vreme i kada se pretvaramo da se radujemo ali nam nikako nije drago, a jer smo pošavši u nekom pak drugom cilju, slučajno i bez veze sa istim naišli na nekoga ko nam nije drag.

Kada se pojam koincidencije razmatra kao definicija u svom prenesenom ili pak u figurativnom, a ne u bukvalnom ili osnovnom značenju on jeste istovremenost kao takva.

Sa filozofskog stanovišta je koincidencija u vezi sa samim podudaranjem ili preklapanjem nečega što je nevezano ili suprotno, pa se čak i u matematičkom smislu odnosi na preklapanje skupovnih elemenata ili presek koji se nastavlja putem skupova koji nemaju iste elemente ali su se našli na istoj paraleli.

Nekada se smatra samo da je koincidencija jasna slučajnost ili nenamerno preklapanje nekih ili baš nezavisnih situacija ili događaja, ali se u žargonu pobrka samo značenje reči, pa je čest pleonazam „koincidencija slučajnosti“ koji zapravo označava sinonime koji su bez potrebe duplo upotrebljeni u navedenoj sintaksi.

U nekim se situacijama pojam koincidencije prevodi i interpretira sa latinskog jezika kao jedna i nenamerna ali nužno istovremena povezanost sa nečim, te i kao sastavljanje u istoj tački nekih pojava ili predmeta koji jesu nepovezani u svim ostalim aspektima osim u konotaciji vremena, kada su se našli na istoj razini i podudaraju se u vremenskom smislu.

Loading...

Koincidencija jeste na primer kada se dve osobe rode u isti datum i isti dan i isti sat, ali se one ne poznaju i onda se neočekivano upoznaju i shvate da se među njima osim pomenute veze ne može uspostaviti nikakva druga relacija (na primer da nisu blizanci, kada se takav slučaj ne bi smatrao za koincidenciju).

Koincidencija kao pojam koji označava slučajnost bez namere i povezanosti događaja

Pznat je i pojam „koincidencija opozitorum“, a koji na bukvalnom latinskom jeziku označava slaganje suprotnosti, odnosno podudaranje onoga što nema nikakve veze jedno sa drugim, mada se ovakav termin ne može uzeti za definiciju koincidencije jer se u njemu radi o suprotnostima dok se kod koincidencije može razmatrati i istovenost kao takva.

Koincidencija je pojam koji se veoma često upotrebljava u žargonu, ali kome veliki broj ljudi baš zaista ne razume osbnovno značenje, te se često on pogrešno interpretira i tada se ismevaju osobe koje mu ne razumeju značenje, a koje se trude da se “naprave pametne”.

Dakle, sama je slučajnost kada se nekome desi da se uvek uključi na neku istu scenu iz serije ili iz filma, ali da se to događa istodobno svakoga dana, inače kada se desi u određenim vremenski različitim intervalima tada se ne smatra da se radi o s lučajnosti te može da postoji i namera koja je nameštena kao slučajnost.

Iako je u našem jeziku pojam slučajnosti sinonim za termin koincidencija, on se mnogo češće i radije i upotrebljava, verovatno iz namere da se ovom tuđicom u žargonu da na značaju i znanju ali se ne retko dešava da se kako je i navedeno sam pojam misinterpretira, i bolje je da se uvek i umesto stranih pojmova koriste naši adekvatni sinonimi, naravno ako kao takvi i postoje.

Pravilo je da se pojam slučajnosti upotrebljava zapravo za one događaje koji jesu zaista slučajni, ali se nekada koincidencijna upotrebljava u pojmu koji je namerno slučajan, odnosno pretvaramo se da se nešto neželjeno ili nepotrebno, desilo slučajno (kada se kaže “kakva slučajnost”, a time se prikriva neprijatnost ili neželjena reakcija), te se u tom nekom smislu i ima za pravo kada se sam pojam slučajnosti ne upotrebi već se kaže koincidencija.

Dakle, koincidencija je pojam koji se često može upotrebiti sa jednom ironičnom notom ili zaista sa sasvim jednim prizvukom koji je neiskren i koji označava prikriveno nezadovoljstvo koje neko ne želi da jasno i prikaže kao takvo.

Koincidencija je pojam koji se često upotrebljava da označi ono što je neverovatna slučajnost i što se nikako nije dalo za očekivati, te se može intonirati i kao miznenađenje ili neki sasvim jasno nenadan događaj koji je imao neku svrhu i koji je interpretiran u datom trenutku kao slučajan što zapravo i jeste neverovatno preklapanje kao takvo.

Dakle, bilo da se pojam koristi da se slučajno istakne kao jasno vremensko preklapanje koje nije očekivano ili da se ispolji neka vrsta ironije i sarkazma, koincidencija jeste ono što je vremenski u sprezi ali što ni u jednom drugom aspektu nema međusobnog uticaja niti povezanosti kao takve.

Sam pojam koincidencije ne može više ni bolje da se pojasni sem da se za njega navedu neki jasni i postojeći primeri ali on jeste jedna sasvim jednostavna terminologija koja i nema neke potrebe da se sasvim interpretira u nekom potpunijem smislu i značenju od ovoga koji jeste i naveden u tekstu.

Dakle, neko će smatrati da je koincidencija kada sretne neku osobu u određenom trenutku kada se nevezano za nju pošlo za nekim određenim ciljem, dok će neko drugi da smatra da se slučajnost desila ako se svakog jutra budi tačno u isto vreme, a iako to nema nikakve veze ni sa jednom baš dimenzijom osim sa vremenskom spregom.

Loading...

Kako jeste i navedeno, koincidencija jeste jedna sasvim jasna slučajnost bez ikakve prethodne namere da se dva ili više dešavanja preklope u vremenu ali se to ipak jeste i desilo i lako se i da objasniti kao samo vremenska dimenzija preklapanja nekih slučajnosti u jednu slučajnost.

Sponzorisano

Loading...