A-M

Ko su sudski tumači?

Profesionalci koji su potrebni svakoj državi, profesionaci koji moraju posao da imaju u malom prstu ili kraće rećeno sudski tumači.

Iako se čini da je ceo proces koji treba da se prođe da bi neko postao sudski tumač malo komplikovan, najpre treba predočiti detaljne informacije, a onda će se zaključak nametnuti sam od sebe.

Danas sudski tumač mora da zadovolji nekoliko osnovnih kriterijuma, a da bi svi zahtevi bili ispunjeni mi ćemo ih predočiti sve na jednom mestu.

Loading...

Ko je sudski tumač?

Osoba koja se bavi profesionalnim prevođenjem i čije se usluge koriste za potrebe suda, ali i za fizička lica ili u pravne svrhe može da bude sudski tumač. Čini se da zahtevi baš i nisu nešto naročito komplikovani, zar ne?

Međutim, to nije sve. Svaki sudski prevodilac mora da se odazove pozivu suda, ali mora i da ima i jasno definisanu tarifu po kojoj usluge naplaćuje.

Kada su poslovi za fizička i pravna lica u pitanju, sudski prevodioci ne moraju da ih private, a cenu mogu sami da definišu i predlažu u skladu sa zahtevima posla koji treba da obave.

Za razliku od sudskog prevodioca, sudski tumač ima svoj pečat koji sadrži ime i prezime tumača i čijim parafiranjem se overavaju svi prevodi. Pečat zapravo garantuje da su originalni tekst i prevod istovetni.

Posebno se ističe istovetnost tekstova u slučaju prevođenja raznih izvoda i uverenja, državljanstva, ali i drugih pravnih akata.

Svi koji se bave prevođenjem ne mogu da postanu sudski tumači ako ne zadovolje određene zahteve. Najčšće su diplomirani filolozi zaposleni kao sudski tumači, ali to nekada ne mora da bude pravilo. Važno je izuzetno poznavanje maternjeg i stranog jezika za koji se konkuriše.

Važno je da posedujete visoku stručnu spremu, ali ne nužno i diploma Filološkog fakulteta. Zato nemojte da se začudite ako su sudski tumači zapravo završili ekonomiju, prava ili neki drugi fakultet.

Naime, prvo što se može zaključiti da je neophodno imati  akademsko zvanje i sveobuhvatno poznavanje kako stranog, tako i maternjeg jezika.

Loading...

Ko raspisuje konkurs za sudskog tumača?

Ministarstvo pravde je jedina ovlašćena institucija koja raspisuje konkurs za sudskog tumača. Ne postoji tačno vreme kada se ovaj konkurs raspisuje, a ali trebalo bi da to bude makar jednom godišnje, ali samo za one opštine gde zaista postoji potreba za ovim stručnim kadrom.

Da bi se konkurs objavio, neophodno je da lokalni sud podnese zahtev nadležnom ministarstvu koji dalje objavljuje konkurs za određenu opštinu i tačno određen jezik.

Nepohodno je dokazati da radni jezik znate, bilo da priložite diploma Filološkog fakulteta ili sertifikat kojim se garantuje da stranim jezikom vladate na profesionalnom nivou.

Takođe je značajno i da ste već ranije radili poslove prevodioca i to najmanje 5 godina, ali i da imate srpsko državljanstvo i da ste punoletni građanin naše zemlje. Ukoliko ste neosuđivani, ako ste prijavljeni u opštini za koju je konkurs objavljen, onda ste baš vi potencijalna prilika za zapošljavanje.

Ko će biti imenovan za sudskog tumača zavisi isključivo od odluke ministra, a ona se dostavlja poštom na adresu izabranog kanditata.

Nakon položene zakletve, izabrani kandidat dobija svoj pečat i rešenje kojim se zapošljava na mesto sudskog umača u određenoj opštini.

Sponzorisano

Loading...