A-M

Implementacija – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma implementacija

Prema opšteprihvaćenoj definiciji, izraz implementacija označava ugrađivanje, popunjavanje ili upotpunjavanje nečega ili pak „ugrađivanje“ u nešto, a poreklom je od poznatog latinskog pojma implementum, koji se prevodi kao popunjavanje, dopuna, ispunjavanje.

Poznat je i danas u upotrebi latinski izraz „implementum contractus“ u značenju izvršenje nekog dogovora ili poštovanje ugovora, odnosno izvršavanje ugovora.

Loading...

Implementacija je dakle neko sprovođenje ili izvršenje nekog dela u praksi, primena i jasno ili definitivno upotpunjavanje nečega, kompletiranje, popunjavanje, uvršćivanje ili „ugrađivanje u sistem“ (što je pre svega termin koji se koristi u računarskim tehnologijama).

Sinonim za pojam implementacije jeste realizacija, odnosno ostvarivanje nečega u praksi ili primena nekih teorijskih postulata u praktičnom radu.

Od termina implementacija, izveden je i glagolsi oblik implementirati, koji je u već pomenutom značenju – sprovesti nešto u praktični rad, ostvariti neko delo, izvršiti nešto ili sprovesti nešto zamišljeno u praksi odnosno realizovati ga u neko svrsishodno delovanje.

Termini implementacija i implementiranje su u žargonskom govoru dosta retki, ali su zato kao termini veoma zastupljeni u medijima, ekonomiji, računarskim tehnologijama, politici i u poslu uopšte, gde imaju jasno i nedvosmisleno značenje sprovođenja nekog dela sa ciljem ostrvarenja uspeha ili nekog željenog rezultata.

Implementiranje označava često uvođenje nekog dela kako bi se stvorila celina, ili umetanje nečega što nužno nedostaje kako bi se postiglo kompletiranje i realizovalo nešto u praksi na najbolji ogući način.

Tako na primer u informatici, odnosno u računarskim tehnologijama, pojam implementiranja predsatvlja svojevrsno prenošenje apstraktnih podataka na konkretne podatke, koji se mogu upotrebiti u praksi, ali tako da se „preslikavanjem“ sačuvaju sva najvažnija svojstva onoga što se upotrebljava i banalizuje da bi bilo i razumljivo i svrsishodno.

Pojam implementacije i njegova upotreba u savremenom društvu i u nekim datim sferama

Kako je i napomenuto, pojam implementacije se prevodi obično kao neko izvršenje ili primena u praksi, i retko se upotrebljava u svakodnevnom govoru ili životu, te je njegova upotreba najviše i „rezervisana“ za sferu tehnologije, ekonomije, politike, i različito se tumači ali ima posve jednu i jednaku srž ili suštinu.

Tako je u računarskim tehnologijama, pojam implementacije po definiciji suštinski prevođenje nekog sistema iz stadijuma projektovanja u stadijum operativnog rada, odnosno primena neke ili softverske tehnologije ili programskog jezika u praktične svrhe, za rešavanje nekog konkretnog problema.

Loading...

Naime, kada neko osmisli apstraktni i visokotehnološki programski jezik, njegova osnova jeste u mogućnosti da se on kao takav „dešifruje“ i da se nađe u primeni u rešavanju nekog konkretnog ili problema ili zadatka, koji ne može biti solidno rešen bez upotrebe visoke tehnologija i jednog takozvanog „kompjuterskog znanja“.

Kada su u pitanju političke sfere, implementacija je termin koji se primarno odnosi na jasno sprovođenje nekog zakona u praksi i na primenu opšte javne politike, putem sprovođenja pisanih pravila i utvrđenih zakona, u već određenim konkretnim političkim situacijama i problemima.

Naime, poznato je da zakone donosi Parlament neke države i da je Ustav najviši zakonski akt neke zemlje u pisanoj formi, te da poslanici i politički službenici u raznim ministarstvima, dalje samo sprovode već utvrđene članove zakona u skladu sa određenim pravima i u cilju rešavanja nekih političkih akata u praksi.

Dakle, implementacija je realizacija nekog plana ili ideje u praksi, te uopšteno sprovođenje neke politike ili ideologije u raznim društvenim sferama.

Tako na primer postoji termin implementacija u prirodnim resursima, kada se najčešće govori o resursima vode za piće i kada se formira strategija da se implementiraju određeni planovi i ideje, odnosno da se realizuju utvrđeni principi za očuvanje životne sredine, za upotrebu pak prirodnih resursa, ali i za obezbeđivanje dovoljne količine vode za piće.

Drugi veoma popularan termin u savremenoj praksi, jeste implementacija strategije koja je pojam koji suštinski definiše jedan proces koji je stalan i pravolinijski, te je time i kontinuiran odnosno neprekidan, u smislu upravljanja nekim promenama koje se tiču uopšte neke vrste organizacije ili realizacije na raznim nivoima, pre svega u aspektu ekonomije i poslovanja.

Dakle, implementacija strategije jeste primena procesa koji podrazumeva preoblikovanje ili pak transformisanje jedne strategije koja je osmišljena za primenu u nekoj organizaciji, preduzeću, korporaciji, firmi, i odnosi se na ljudske resurse, poslovne procedure koje treba ispoštovati, kao i na proizvodnju i odnos ulaganja i ostvarivanja kapitala kroz prizmu implementiranja osmišljenih teorijskih rešenja u praktičan rad.

Danas se smatra da je implementacija postala jedan od najčešće primenjivanih anglicizama, te da označava u prevodu sprovođenje, rezultiranje, ostvarenje, primena u praksi, sprovođenje reči u delo.

Razlika među pojmovima implementacija – integracija – instalacija u računarskoj praksi

Kako je pojam implemantacija najviše u upotrebi u visokim tehnologijama, nužno je istaći neke osnovne razlike između ovog termina i takođe dosta učestalih pojmova integracija i instalacija.

Naime, termin implementacija, kao što je u više navrata u tekstu i navedeno, pak informatičkim jezikom rečeno predstavlja primenu nekog programskog jezika u operativnom radu i postizanje rešenja problema preko poznavanja primene nekih programa koji su apstraktni teoretski, dok se ne prevedu u praktične i upotrebljive forme u radu.

Sa druge strane, termin integracija u računarstvu, odnosi se na postupak sažimanja ili sinteze nekih sasvim različitih tehnologija, kako bi se postiglo izvršenje određene tražene ili željene funkcije njihovim zbirnim i jedinstvenim delovanjem.
Dakle, integracija jeste ili spajanje više postojećih programskih jezika ili sistema u jedan i vrlo jedinstven, ili pak proširivanje postojećih operativnih sistema dodavanjem novih rešenja kako bi se postigao željeni rezultat u praksi.

Instalacija kao treći pojam, jeste fizički akt postavljanja delova opreme ili ugradnja softvera ili nekih delova operativnog sistema, kako i se moglo u delo sprovesti neko programiranje ili dalje stvaranje onoga što se na dalje treba da implementira i da se integriše.

Jasno je dakle, da sam pojam implementacije i glagolski oblik implementirati, predstavlja jednu praktičnu primenu onoga što je prethodno teoretski jasno definisano i osmišljeno, ali koje pak kao takvo nema nikakvu svrsishodnost niti efektivnost ako se ne pronađe njegova upotreba ili ako mu se ne definiše jasan dalji cilj.

U upotrebi u žargonskom jeziku, implemantacija označava pak negativan kontekst, i to baš dosta često, te se odnosi na nečiju sklonost da se o nekoga drugog okoristi, da nekoga iskoristi za svoje lične potrebe i postignuća, da se „ugradi“, „ogrebe“, kao i sposobnost osobe da lako izmanipuliše nekoga da postupa po njegovim ličnim pravilima ili željama.

Kada se za nekoga u žargonu kaže da se implemantirao, to znači da se „utrpao“ i da je iskoristio situaciju, da se snašao i da se na neki nemoralan način domogao željenog, da je pak zloupotrebio nečiju dobrotu ili postignuća i znanja, za lično ostvarenje i samopromociju, te da se „okitio tuđim perjem“, ali jer je bio snalažljiviji i znao da primeni bolje ono što neko drugi nije.

Loading...

Iako ne deluje kompleksno ili nejasno, pojam implementacije jeste jedan veoma složen termin i kako je ranije u tekstu i naglašeno, njegov najpribližniji sinonim jeste termin realizacija ili neka i primena i upotreba u praksi, onoga što je teoretski dobro postavljeno kao strategija i rešenje, ali koje dalje zahteva adekvatnu upotrebu u praktičnom smislu.

Sponzorisano

Loading...