A-M

Figurativno – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma figurativno

Prema definiciji je reč figurativno zapravo jedan pridev koji ima ulogu da prikaže preneseno značenje reči u odnosu na ono koje je bukvalno ili direktno i precizno.

Dakle, smatra se da je figurativno ono što je „prenesenog značenja“, što je prikazano slikovito, ulepšano, drugačije rečeno, ali u istom smislu samo na neki mah ulepšano.

Loading...

Smatra se da je fiurativno zapravo ono čime se odstupa od uobičajenog pisanog i pak govornog jezika, a kako bi se nekome kome se obraćamo stvarnost predstavila slikovitije i kako bi se imao jedan jači efekat, naglašavalo se nešto krucijalno, ali ne na jedan direktan i neposredan način već može se reći u „uvijenijoj formi“.

Nekada je sasvim jasno da se neki termini koji se koriste u svakodnevnom žargonu, ili u stručnoj terminologiji, prevedeni baš kako se i pišu ili govore, nemaju uopšte takav neki željeni i neki pak zamišljeni smisao.

Tako na primeru koji je veoma jednostavan za razumeti, jesu određene psovke koje su veoma i zastupljene u našem jeziku, ali za koje se ne podrazumeva bukvalno značenje, već je ono više i figurativno kao izraz nekog besa, nezadovoljstva ili uvrede.

Svakako je dobro poznata sintaksa „nisam mislio bukvalno već u figurativnom smislu“, koja na jedan veoma dobar način i objašnjava bez mnogo muke značenje same reči.

Sam je pojam figurativno poreklom iz latinskog jezika, i to od reči figurattio u značenju oblik ili oblikovanje, dok je figurativno kao pridev pre svega u smislu nečega što ima preneseno značenje, i što se ne tumači bukvalno, već izokola, odnosno ima jedno drugačije shvatanje i smisao.

Smatra se da je u suštini metafore kao stilske figure praktično figurativno izražavanje, pa se često ova dva termina metaforički i figurativno smatraju sinonimima.

Dakle, razlika jeste u tome da se u figurativnom izražavanju praktično vrši jedno odstupanje od uobičajenog jezika i govora, kako bi se nečemu pojačao efekat i tako se ostavio bolji i jači utisak na onoga kome se obraćamo i kome nešto i figurativno predstavljamo.

Suprotni termin od pojma figurativno jeste doslovno ili bukvalno, pa se na primer za nekoga može reći da je kao osoba „divlje prirode“ što se može shvatiti i u bukvalnom značenju ali i u prenesenom smislu.

Dakle, ako je neko divlje prirode u bukvalnom značenju, to je dosta jasno, ali kada se figurativno za nekoga kaže da je „divlji“ to znači da je nesputan, da ne prihvata stege i tuđa mišljenja, da radi po svome i da je buntovnik i osoba koja živi poštujući neke svoje principe.

Loading...

Sa druge strane postoje neka bukvalna i figurativna shvatanja religije, politike i kulture, ali je i pravilo da se ljudi više vređaju kada im se kaže otvoreno ili bukvalno ono što se stvarno mislu, nego kada se nešto izrazi figurativno u „uvijenoj formi“.

Zato se često smatra da je figurativno izlaganje zapravo licemerno i da je na primer ono nekada možda u dobroj usporedbi sa sekundarnim pežorativnim značenjem.

Primer jeste reč konj, koji je normalno u bukvalnom ili doslovnom značenju domaća životinja, ali je u figurativnom smislu moguće ovom imenicom označiti nečiju dobru ili lošu osobinu te tako pak nekoga okarakterisati kao vrednu, upornu ili poslušnu i plemenitu osobu, ili sa druge strane kao nekoga koga svi lako koriste jer je nedovoljno inteligentan, nema petlju da se suprodstavi već radi šta mu se kaže (i tada proizilazi i pežorativno značenje pojma, obično izraženo u jasnome augmentativu, a koji glasi konjina).

Dakle, prenesena značenja koja se iznalaze iz figurativnih izraza se susreću svuda, i ona jesu tu i da naglase ono što je suština, te tako na primer ako je značenje nekog ličnog imena bukvalno ili direktno „mir“, onda se u figurativnom smislu nalaze neke pridružene osobine koje bolje opisuju karakter i koje se prevode kao „ona koja je smirena i koja je blaga osoba“; „ona koja vlada sobom i koja je oličenje dobrote i blagosti“.

Nekada se direktne reči kakve su magarac; krava; kokoška; somina; ovca i slično koje se odnose na ljudske osobine, pokušavaju da figurativno objasne na manje uvredljiv način, te da znače da je neko nasamaren; priglup; izigran; da je prevaren i iskorišćen, dakle nemaju i početna pežorativna značenja kada su usmerena na neke osobe ili njihove karakteristike.

Često se pojam „mislio sam više figurativno“ u žargonu tumači kao „nisam mislio ozbiljno; šalio sam se“, ali zapravo takva značenja jesu pogrešna, dakle neko jeste mislio ono što je rekao, ali je figurativnim izrazom pokušao da bude manje direktanm i time i manje uvredljiv, ali da opet pak i pokaže na neki način svoje mišljenje i stav makar u „zavijenoj formi“.

Na primer kada neko kaže „nadrljao sam i bukvalno i figurativno“, to znači da jeste u nevolji i stvarno i kada se razmatraju neke okolnosti koje bi bile možda nekada olakšavajuće ali sada su i doslovno i preneseno istog značenja, i neko će da ima probleme iz određenih razloga.

Loading...

Kada neko kaže za drugog čoveka da je njegova glava tikva, on figurativno misli da je to pre svega osoba koja je manje inteligencije i znanja, i ovde je i sam pojam tikva preneseno vezan za čovečiju pamet ili glavu, kao i pripisane osobine gluposti, manjeg stepena inteligencije i pameti.

Sponzorisano

Loading...