A-M

Dostojanstvo – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma dostojanstvo

Prema definiciji je pojam dostojanstvo označen kao svačije jednako pravo na poštovanje, a u aspektu etike, morala te i političkih i socijalnih prava, odnosno prava čoveka kao osobe da bude poštovana i da ostvari određena lična prava i slobode.

Dostojanstvo se ostvaruje prema pojmu etike još od samog rođenja neke osobe, i ona tada postaje osoba „per se“ koja treba da je moralno i etički poštovana i cenjena od strane drugih, i koja to pravo svojim nemoralnim i neispravnim ponašanjem može kasnije i izgubiti „u očima drugih“.

Loading...

Od davnina je pojam dostojanstva imao temelje u filozofskoj antropologiji kao jedan koncept na kome su zasnovane razne rasprave na temu krajnjeg etičkog i moralnog stava i shvatanja pojma.

Generalno je ranije sam pojam dostojanstva najpre bio vezan za osobe i neke njihove karakterne osobine, te na ljudsku prirodu i neka njihova dela, ali se sada smatra da se pojam može vezati i za postojanje dostojanstva svakog živog bića, kao i same prirode za sebe koja nas okružuje (kada se kaže da i zemlja kao tlo po kome se hoda ima svoje dostojanstvo).

Smatra se u osnovi da je dostojanstvo osobina čoveka koja ga zapravo čini razuličitim u odnosu na ostala živa bića, da je to osobina koju on dobija rođenjem, ali koju na dalje usavršava i „čuva“ i pre svega ja zastupljena u takozvanoj bioetici, a odnosi se na mnoge razne oblasti kakve su pak religija; prava; filozofija; sociologija i slično.

Sam pojam dostojanstvo jeste poreklom od latinske reči dignitas u značenju ponosan; ugledan; poštovan; uvažen.

Dostojanstvo je ukratko rečeno ono što neko naziva i ugled ili čast, što nekoga izdvaja kao baš moralnu i veoma poštovanu osobu i u pitanju su karakterne vrline koje jedno kvalitetno ljudsko biće kao „čovek“ treba da poseduje.

Dakle, dostojanstvo se zapravo pretpostavlja kao jedno pravo da svaka osoba još od dana svog rođenja bude poštovana kao ličnost u moralnom i etičkom smislu, i da se prema njoj svako postavi uljudno i da joj ukaže šansu da istakne svoje vrednosti, ili na kraju krajeva da svoje dostojanstvo i izgubi i kako se žargonski kaže da ga „sroza“.

Veoma je važno istaći i to da je dostojanstvo zagarantovano međunarodnim kodeksom koji šttiti i uvažava ljudska prava i predstavlja jedan pojam iz domena morala i etike, te tako postoje i neki i zakonski akti kojima je svakom građaninu jedne države zagarantovano pravo na dostojanstvo kao čoveku u svakom smislu.

U žargonu se često upotrebljava pojam dostojanstva bez jasne predstave o njegovom značenju, i bez slike da svako pojam dostojanstva doživljava na jedan svoj lični način, te se praktično smatra da je u pitanju osećaj dostojanstva i da ga ljudi imaju ili nemaju kao takav.

Razlike u doživljavanju dostojanstvenog ponašanja, mogu da se svedu na primer na to da se neke osobe svađaju sa drugim ljudima i da neko takvo ponašanje smatra nedostojanstvenim, dok opet ono sa aspekta etike i morala nema nikakve veze sa nedostojanstvenim ponašanjem, već pre sa ili nevaspitanjem ili drskošću, gde čast i ugled kao takvi nisu dovedeni u pitanje.

Loading...

Upravo je suština u tome da je sam pojam dostojanstva proistekao iz ličnog stava i mišljenja šta jeste i šta nije dostojanstveno ponašanje, držanje, koje su to časne i poštene crte u karakteru a koje nisu.

Iz takvih razloga se može desiti da neke osobe smatraju da je njihovo dostojanstvo ugroženo u nekim situacijama ili u dešavanjima i u samoj okolini u kojoj žive, jer se njihova shvatanja časti i poštenja razlikuju od shvatanja većine, ali tada se ne može reći da je okolina nedostojanstvena ili da nekoga ugrožava etički ili moralno.

Sinonim za pojam dostojanstvo jeste dignitet, koji je nastao od iste latinske reči dignitas ali se kasnije ustalio kao anglicizam dignity, mada on pored značenja ugleda, časti i dostojanstva može da označava i neko visoko zvanje ili društveni položaj od važnosti.

Sam termin dostojanstva se koristi pre svega u nekim diskusijama o moralnim i etičkim načelima, te se smatra i jednom političkom, kulturnom i socijalnom kategorijom.

U političkom smislu se termin dostojanstva upotrebljava da se pre svega skrene pažnja na one zajednice, grupe ili čitave narode koji su u bilo kom aspektu ugroženi i kojima su u bilo kom smislu uskraćena neka prava kao ljudima i ličnostima, a koja su uspostavljena pak i određenim zakonskim aktima.

Nekada se pogrešno smatra da su dostojanstvo i nadmenost ili uobraženost istovetni pojmovi, ali je najlakše ovakvu tvrdnju opovrgnuti sintaksom da je što je manje dostojanstva, više i uobrazilje i nadmenosti.

Dostojanstvo je ono što je „samo za sebe“ u svom postojanju kao takvo podrazumevano, urođeno, naučeno i što je sasvim odmereno i „tiho“ ali postoji i dominira, dok se kao osobina ljudske taštine nadmenost prenaglašava, stalno nameće, neumerena je i teži da postane sve veća i izraženija.

Loading...

Ona osoba koja se smatra dostojanstvenom, živi po nekim moralnim principima, i nema potrebu da se bilo kome dokazuje i da traži nečija odobravanja za svoje postupke, jer je vrlo samosvesna i njoj su čast i poštenje suština bitisanja, te nema laži i nema pretvaranja u bilo kom postupku i nema bojazni da će je neko već raskrinkati kao prevaranta i osobu koja će biti „spuštena na tlo“.

Sponzorisano

Loading...