A-M

Doajen – značenje, pojam

Prema definiciji je reč doajen, poreklom iz francuskog jezika, i to od reči doyen, a koja označava onoga ko je starešina, velikaš, glavni, važan, veličanstven, te u nekom približnijem značenju jeste osoba koja je po hijerarhiji u društvu „na najvišem položaju“, makar što se tiče nekih zasluga, ili visine materijalnih primanja, kao i pozicije i statusa.

U savremeno doba se reč doajen sve više koristi za neke osobe koje su se istakle u oblastima svog delovanja, ne materijalnim statusom, već ličnim osobinama kakav je slučaj u umetnosti (kada se kaže za nekoga da je na primer doajen naše pozorine scene), te u kulturi uopšte, u nauci i u nekim važnim socijalnim aspektima, koji se svce češće kao takvi u savremeno doba i zanemaruju.

Kada su u pitanju neke konkretne ustanove, ne retko se reč doajen na primer upotrebljava kao sinonim za dekana nekog određenog fakulteta, kao i za nekoga ko je najduže vremena proveo u nekoj svojoj službi (ima najduži staž), te za neke akreditovane strane zvamičnike, obično one ili ambasadore ili osobe angažovane na neki način u upravljanju samom državom, ali se globalno i kada se za nekoga kaže da je doajen, označava osoba koja ima neko „posebno važno, ili počasno mesto“, koja je sama za sebe pokazala i dokazala kolika je veličina kao čovek, i koliko je važna kao društvena figura.

Loading...

Upotreba pojma doajen u žargonskoj terminologiji u raznim društvenim sferama 

Kako je ranije i napomenuto, pojam doajen se može iskoristiti da se označi neko ko je ostavio neki „važan trag“ ili je jednostavno postigao izvanredne rezultate iz neke društvene sfere i oblasti, koje će se i „posle njega pamtiti“, jer je on ili bio začetnik nekih promena, ili izvanredan talenat ili se istakao nekim ličnim vrlinama kojima se ne može naći nikakva mana ili nedostatak.

Poznato je da se tako, često čuje u žergonskom govoru pojam „doajen našeg glumišta“, kada se obično misli na one osobe koje su bile izvenredne u svojoj profesiji, i koje ser pamte po svojim ulogama, po zalaganju za kulturu, po vrsnom talentu, te se obično ali ne nužno i odnose na one koji su preminuli i kojio se na takav način „dodatno veličaju posle smrti, da se njihov trag nikada ne zaboravi“.

Tako se doajenima srpske glumačke scene (mada se često koristio kao sinmonim reč bard, koja nije apsolutno istog značenja, i ima pre svega tumačenje neke izvenrednosti, neponovljivosti), i danas smatraju – Zoran Radmilović (kao svojevrsni doajen srpske pozorišne scene); te i na primer Mira Stupica; Velimir Bata Živojinović (kao vrsni doajen srpskog i jugoslovenskog filma); te i Dragan Gaga Nikolić; Milena Dravić; Ljubiša Samardžić; Gidra Bojanić i mnogi drugi, kada se uz njihovo mime može često čuti i pomenuti termin doajen.

Sa druge strane, ovakav pojam je u upotrebi i u drugim sferama društva i/ili kulture, pa je recimo doajen srpskog sportskog novoinarstva Duško Korać; doajen kafanske muzike Toma Zdravković, i tako dalje, ali je po pravilu to i osoba koja se najviše „povezuje za datu sferu“ i koja ju je na baš neki način i najviše obeležila svojim postojanjem i delovanjem.

Šta je to doajen diplomatskog zbora – upotreba termina i njegovo značenje i tumačenje 

Kada je u pitanju termin doajen diplomatskog zbora (opet termin francuskog porekla – corps diplomatique), on označava osobu koja ima najviši diplomatski rang kao šef neke diplomatske misije u zemlji u kojoj je takva mislija akreditovana.

Pojašnjeno, u katoličkim zemljama je na primer doajen diplomatskog zbora u Katoličkoj crkvi papski nuncije, koji jue predao akreditaciju za tu poziciju na vreme, te je sama takozvana jedna doajenska ustanova ili institucija, uređena jednim određenim pravom koje je običajno za svaku zemlju i njen folklor.

Takođe, i država kao takva može da se smatra doajenom, kada je ona na primer organizator neke mneđunarodne menifestacije, i centralna je figura u prijemima i ugošćavanju predstavnika ostalih država koje su na datu manifestaciju i pozvane kao gosti.

Loading...

Dakle, obično je pravilo da se šef delegacije diplomatskog kora, obrati predstavniku dražve koja je doajen za neku protokolarnu manifestaciju i da se na takav način obave neke ceremonijalne i važne kulturološke veze ostvare između zemalja gostiju i zemlje domaćina.

Kada je sama reč diplomatski zbor u pitanju, ona takođe zahteva jedno dodatno pojašnjenje, i ona se pre svega odnosi na skupinu svih akreditovanih diplomata koji su akreditovani predstavnici te i jedne države u inostranstvu (ambasadori jedne države u ostalim državama sveta).

Međutim, ovakav termin svakako obuhvata i neke diplomatske predstavnike kao članove raznih međunarodnih organizacija različitog značaja i karaktera, te i šefove diplomatske misije koji pak i naime imaju svoje prebivalište u određenoj zemlji, sa uključivanjem u pomenuti termin i članova porodice visokih diplomatskih zvaničnika.

Sva dešavanja koje se tiču aktivnosti diplomatskog zbora, imaju veliku važnost i značaj, i unutar njega se date titule smenjuju i „nasleđuju“ po hijerarhiji, te se organizuju i neke upriličene dobre manifestacije unutar samog diplomatskog zbora, kada se na primer odaje zahvalnost doajenu koji odlazi sa dotadašnje pozicije.

Kada je u pitanju doajen diplomatskog kora,on je praktično isto što i doajen diplomatskog zbora, odnosno osoba čiji su predstavnici prisutni u nekoj zemlji, ali je ona najviše po rangu i u neku ruku im je starešina.

Sinonimi za reč doajen su stoga – velikan; starešina; visokji zvaničnik; najviši po hijerarhiji; najvažniji po rangu; dekan (kao starešina na fakultetu; osoba sa najvećim zaslugama na čelu neke obrazovne isnstitucije); vrhovni poglavar; veličina i onaj koji je ostavio traga iza sebe; onaj koji je najbolji u svojoj sferi rada.

U žargonu se reč doajen koristi kada neku osobu želimo da „veličamo i hvalimo“, ali ne ni bez osnova jer ona zaista i jeste najbolja ili najiskusnija u svom poalu, te se za sve svoje postignute rezultate izborila ličnim radom, trudom i zalaganjima, bez protekcija i veza, i ona je u očima pak svih drugih ljudi iz društva „svetli primer i idol“, tze dokaz časti i poštenja, na koju zemlja kao takva može da bude ponosna.

Doajen srpske književnosti je na primer Ivo Andrić, nobelovac i vrsni pisac; doajeni nauke su pak Nikola Tesla i Mihajlo Pupin; doajen srpskog zdravstva je Milan Jovanović Batut; doajen našeg pesništva je Duško Radović, i tako dalje od istorije do savremenog doba, a u kome takođe postoje osobe koje su vrhunske u svojim oblastima, i koje su svojim radom, iskustvom i baš izvanrednim i rezultatima, zaslužile da nose titulu doajena.

Loading...

Nekada doajen umesto starešina, u prevodu sa franscuskog jezika, u svom „bukvalnom značenju“ znači onaj koji je najstariji po svojim godinama, pa tako zaljubljenici u automobile smatraju da je ruski „Spaček“, neprevaziđeni i jedan jedini doajen među svim automobilima do dana današnjeg ( a uprkos postojanju izvanrednih modela koji svojim performansima jesu moderni i prate baš sve inovacije, ali je ovaj ruski automobil bio i ostao sinonim za ono najstarije i najvrednije, pa se pak i dan danas sa setom svi sećaju „ere Spačeka“).

Sponzorisano

Loading...