A-M

Aneks ugovora – šta je, značenje, upotreba

Aneks ugovora pripada pravnoj terminologiji. Reč aneks, kada stoji sama za sebe, označava dodatak nečemu ili dodatni, podređeni deo nečega (posebno dokumenta).

Dakle, aneks bi se najjednostavnijim rečima mogao objasniti kao dodatak nekom dokumentu.

Reč aneks potiče iz latinskog jezika, od glagola annectere, što znači spojiti.

Loading...

Aneks je dokument koji je pridodat ugovoru ili dogovoru.

Mnogi ugovori sadrže anekse. Ovi dodaci se različito zovu u različitim zemljama. Negde ćemo ih naći pod imenom exhibit, negde kao schedule, attachment, appendix ili jednostavno aneks.

U principu, sve je to isto, s tim što izabrani termin treba koristiti dosledno u celom sporazumu, odnosno ugovoru.

Na primer, u engleskim advokatskim i pravnim institucijama se radije upotrebljava termin schedule, a u američkim attachment ili exhibit.

Da li je aneks integralni deo ugovora ili samostalna obaveza?

Bez daljeg objašnjenja, može se smatrati da je aneks sastavni deo ugovora, odnosno obaveze bilo koje ili obe ugovorne strane. Očigledno, opseg ili obavezujuća priroda takvog aneksa zavisi od načina na koji se odnosi u obavezujućem jeziku glavnog ugovora ili sporazuma.

Shodno tome, samo dodavanje opštih uslova prodaje, na primer, bez objašnjenja na koji deo prodaje se primenjuje ili koje odredbe se primenjuju na podleže prodaji u skladu sa tekstom ugovora sa tim opštim uslovima.

Razlozi za uključivanje aneksa mogu varirati.

Jedan od razloga je recimo kompleksnost. Ugovorom opisana transakcija je kompleksna i u tom slučaju, strukturiranje u obliku aneksa pojačava jasniju vidljivost svih transakcija obuhvaćenih dokumentom.

Loading...

Drugi razlog dodavanja aneksa ugovoru mogu biti i različite podtransakcije. Transakcija u glavnom ugovoru podrazumeva razne manje transakcije od kojih je svaka drugačije prirode. Recimo, ugovor o prodaji proizvoda može uključivati licencu tehnologije. Potom, ugovor o osiguranom zajmu će imati (dogovoreni oblik) ugovore kojima se takva sigurnost (hipoteka, ugovor o zalogu, garancija roditelja ili ugovor o jamstvu) uspostavlja ili dodaje kao aneks.

Ugovor o kupovini akcija često je praćen sporazumom o prelaznim uslugama i tekućim poslovnim ugovorima između prodavca i preuzetih kompanija; ugovor o zajedničkom ulaganju obično uključuje jedan ili više poslovnih aranžmana, kao i ugovor o poslovnom doprinosu.

Ugovor o zajedničkom razvoju može zahtevati da jedna strana obezbedi određena sredstva ili opremu na pozajmicu, u kom slučaju će se na pozajmljenu robu delovati posebnim aneksom ugovora.

Zakup automobila može uključivati polisu osiguranja i finansijski aranžman.

Ugovor o radu može uključivati primenljivost kolektivnog ugovora o radu ili penzionu šemu.

Razlog za dodavanje aneksa nekom ugovoru može biti i to što su u slučaj uključene različite discipline. Transkacija podrazumeva uključivanje različitih disciplina i različitih vrsta doprinosa. Na primer, sporazum o zajedničkom razvoju obično sadrži izjavu o radu (tj. tehnički dokument u kojem se navode različiti aspekti rada koji će se razvijati, kao što su specifikacije proizvoda, kriterijumi za testiranje i procedure prihvatanja, isporuke, donošenje/nedonošenje odluka, budžetska izdvajanja, lica uključena u različitim fazama, itd.).

Potom, razlog za dodavanje aneksa ugovoru može biti i sledeći: na primer, ugovor o pružanju usluga može sadržati opis posla koji će se obavljati kao deo usluga ili dogovoreni nivo usluge (npr. vreme odgovora i reagovanja, dozvoljena stopa neuspeha, tehnički kriterijumi, i sl.).

Aneks ugovora sklopljenog među akcionarima može se odnositi na pitanja vezana za donošenje odluka (tj. pitanja rezervisana za odobravanje od strane akcionara ili aranžmane u slučaju sukoba interesa).

Aneks ugovora o radu – upotreba

U poslednje vreme se kod nas dosta govori o aneksu ugovora o radu. U domaćim uslovima aneks ugovora o radu se može zaključiti na osnovu uslova koji su objašnjeni u odredbama članova 171-174 našeg Zakona o radu.

Može se dogoditi da poslodavac ponudi zaposlenom izmenu uslova koji su prethodno dogovoreni, odnosno, tom prilikom poslodavac nudi aneks ugovora o radu. Obično se ovakvi aneksi ugovora nude kada se zaposleni premešta na neki drugi odgovarajući posao kako bi se ostvarile potrebe organizacije rada i procesa rada. Takođe, aneks ugovora o radu se nudi zaposlenom i zbog njegovog upućivanja na rad kod nekog drugog poslodavca, a sve to je u skladu sa Zakonom o radu i njegovim članom 174.

Zakon o radu i njegov član 173 kazuje da zaposlena osoba može da bude premeštena na neko drugo mesto za rad ukoliko je delatnost njegovog poslodavca takva da je rad potrebno obavljati van sedišta same institucije poslodavca.

U tom slučaju je potrebno da je mesto na koje se upućuje udaljeno manje od 50 km i ako je zaposlenom organizovan siguran redovni prevoz. Tada je obavezno zaposlenom obezbediti nadoknadu za troškove prevoza u onom iznosu koliko košta karta za prevoz (javnim prevozom). Ukoliko zaposleni ne pristane na premeštanje na drugo mesto rada, onda je nemoguće ostvariti ovakav naum.

Takođe, aneksom ugovora se zaposleni može uputiti na rad kod drugog poslodavca, a to uređuje Zakon o radu i njegov član 174.

Aneks ugovora o radu podrazumeva i privremeno upućivanje na rad kod nekog drugog poslodavca ukoliko se dogodilo da je privremeno prestala potreba za radom dotičnog zaposlenog, ukoliko je poslovni prostor dat u zakup i ako je sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji. U poslednjem slučaju je moguće privremeno upućivanje samo dok traju razlozi za to i to u trajanju od najviše godinu dana.

Kada prođe rok, odnosno trajanje rada kod drugog poslodavca, onda se zaposleni vraća na rad kod onog poslodavca koji ga je uputio na taj privremeni rad.

Loading...

Poslodavac pored aneksa ugovora o radu mora zaposlenom da dostavi i pismeno obaveštenje koje će obavezno sadržati razloge zbog kojih je ponuđen ovaj aneks ugovora, kao i rok u kome zaposleno lice treba da iskaže svoj stav, a koji nije manji od osam radnih dana. Ujedno, uz aneks ugovora, šalje se i pismeno obaveštenje o pravnim posledicama koje slede ukoliko se ne potpiše aneks ugovora o radu.

Sponzorisano

Loading...