A-M

Akvizicija – značenje, pojam

Imenica akvizicija može imati više značenja. Jedno od mogućih značenja jeste nabavka (sredstvo ili predmet kupljen ili pribavljen), obično od strane biblioteke ili muzeja (primer: Legat će biti korišćen za nove akvizicije.). Sinonimi za reč akvizicija u ovom značenju mogu biti kupovina, pristup, dodatak, imovina, itd.

Izraz akvizicija se može upotrebljavati i u smislu učenja ili razvijanja navike, veštine ili kvaliteta (primer: Akvizicija menadžerskih veština.).

Reč akvizicija ima latinsko poreklo: acquirere, aquisitio što znači čin pribavljanja ili prikupljanja nečega.

Loading...

Dakle, reč akvizicija bi se mogla prevesti kao nabavka, prinova, sticanje.

U poslovnom (biznis) smislu, reč akvizicija bi se mogla objasniti sledećim primerima:

Vođenje evidencije.

Dolaženje u posed putem kupovine.

Preuzimanje kontrole nad firmom kupovinom 51% (ili više) njenih akcija sa pravom glasa.

Upotrebićemo reč akvizicija u konkretnim primerima.

Milan je kupio 31% Zoranove kompanije. Dodavši ih na prethodnih 20% koje je kupio prošle godine, Milanova akvizicija je bila potpuna.

U nameri da proširi svoje poslovanje, mobilni provajder je napravio akviziciju kompanije čija je primarna usluga bila kablovska televizija.

Dok se vozio kući, Branko je prošao pored marine kako bi ponovo pogledao svoj novi čamac; bio je veoma zadovoljan svojom poslednjom akvizicijom.

Loading...

Šta je akvizicija u ekonomiji?

Akvizicija je kupovina ili nabavka celokupne imovine ili dela korporativne imovine ili ciljane kompanije.

Primer nabavke

Sticanje (akvizicija) se obično pogrešno tumači i prevodi kao spajanje – koje se dešava kada kupac i ciljna grupa prestanu da postoje i umesto toga formiraju novu, kombinovanu kompaniju.

Kada je ciljno preduzeće stečeno od strane druge kompanije, ciljno preduzeće prestaje da postoji u pravnom smislu i postaje deo kompanije kupca.

Akvizicije se obično vrše korišćenjem gotovine ili duga za nabavku preostalih akcija, ali kompanije takođe mogu da koriste sopstvene akcije zamenjujući ih za deonice ciljne firme.

Akvizicija može biti neprijateljska ili prijateljska.

Primer akvizicije

Pretpostavimo da kompanija “XYZ” želi da stekne (kupi) kompaniju “ABC”. Prva kompanija počinje da kupuje akcije druge kompanije na otvorenom tržištu, ali kada kompanija “XYZ” stekne 5% “ABC-a”, ona mora formalno (i javno) da izjavi Komisiji za hartije od vrednosti koliko ima akcija. Kompanija “XYZ” takođe mora da navede da li namerava da kupi “ABC” ili samo želi da zadrži svoje postojeće akcije kao investiciju.

Ako kompanija “XYZ” želi da nastavi sa akvizicijom, ona će napraviti tendersku ponudu upravnom odboru “ABC-a”, nakon čega sledi saopštenje za medije. Tenderska ponuda će, između ostalog, pokazati koliko je kompanija “XYZ” spremna da plati za “ABC” i koliko dugo će akcionarima “ABC-a” trebati da prihvate ponudu.

Kada se tender raspiše, “ABC” može prihvatiti (1) uslove ponude, (2) pregovarati o drugačijoj ceni, (3) koristiti “otrovnu pilulu” ili drugu odbranu kako bi otklonila dogovor  ili (4) pronaći drugu kompaniju koja će, nadamo se, platiti onoliko ili više nego što je “XYZ” ponudila.

Ako “ABC” prihvati ponudu, regulatorna tela zatim pregledaju transakciju kako bi osigurala da ova kombinacija ne stvara monopol ili druge antikonkurentske okolnosti unutar industrija koje su uključene u ovo. Ako regulatorna tela odobre transakciju, učesnice razmenjuju sredstva i posao je okončan.

Zašto su akvizicije važne?

Kompanije stiču ciljne kompanije kao strategiju rasta jer mogu stvoriti veći, konkurentniji i ekonomičniji entitet. Ova sinergija – ideja da su dve kompanije zajedno vrednije za akcionare nego kad su odvojene – je neuhvatljiva, ali je to ideja koja se koristi za opravdavanje većine akvizicija. Dobro izvedena akvizicija može biti kruna karijere rukovodećih struktura.

Znajući kako da analiziraju akvizicije, pojedini investitori mogu biti na sjajnoj poziciji na kojoj će profitirati od fluktuacija cena deonica koje ih prate.

Akvizicija (kupovina dela kompanije ili svih akcija i imovine druge kompanije)

U domenu poslovne ekonomije koji obuhvata prodaju i transakcije, akvizicija zauzima vrlo važno mesto. Ovaj pojam bi stoga trebalo objasniti.

Akvizicija ili sticanje se deifiniše kao korporativna transakcija u kojoj jedno preduzeće kupuje deo ili sve akcije i imovinu drugog preduzeća. Akvizicija se obično vrši kako bi se preuzela kontrola i izvršila nadogradnja na slabostima ili prednostima ciljnog preuzeća i ostvarila sinergija. Postoji nekoliko vrsta poslovnih kombinacija: akvizicija (obe kompanije preživljavaju), spajanje (preživljavanje jedne kompanije) i amalgamacija (nijedna kompanija ne preživljava).

Kompanija koja vrši akviziciju će otkupiti deonice imovine ciljne kompanije, što joj daje ovlašćenje da donosi odluke o stečenim sredstvima bez potrebe za odobrenjem akcionara ciljne kompanije.

Spajanje i akvizicija su slične transakcije, međutim, one imaju različite pravne konstrukcije.

U akviziciji obe kompanije nastavljaju postojati kao zasebna pravna lica. Jedna kompanija postaje matična kompanija druge.

U spajanju se oba entiteta udružuju i samo jedan nastavlja da opstaje dok druga kompanija prestaje da postoji.

Druga vrsta transakcije je amalgamacija u kojoj nijedno pravno lice ne nastavlja da opstaje i stvara se potpuno nova kompanija.

Korisnost akvizicije

Akvizicije nude sledeće prednosti za onu stranu koja vrši otkup.

Manje prepreka za ulazak. Sa spajanjem i akvizicijom, kompanija je u mogućnosti da uđe na nova tržišta i proizvodne linije momentalno sa brendom koji je već prepoznat, sa dobrom reputacijom i postojećom bazom klijenata.

Akvizicija može pomoći u prevazilaženju prepreka za ulazak na tržište koje su ranije bile izazovne i može smanjiti rizike neželjenih reakcija od strane konkurenata. Ulazak na tržište može biti skup program za mala preduzeća zbog troškova istraživanja tržišta, razvoja novog proizvoda i vremena koje je potrebno da bi se izgradila značajna baza klijenata.

Tržišna moć. Akvizicija će pomoći da se brzo poveća tržišni udeo vaše kompanije i da se smanji uporište konkurencije. Iako konkurencija može biti izazovna, rast kroz akviziciju može biti od pomoći u smanjenju kapaciteta konkurenata i stvaranju novih proizvoda. Proces pomaže u postizanju sinergija na tržištu.

Nove kompetencije i resursi. Kompanija može izabrati da preuzme druge poslove da bi stekla kometencije i resurse koje trenutno nema. One mogu pružiti mnoge koristi kao što su brzi rast prihoda ili poboljšanje dugoročne finansijske pozicije kompanije, što olakšava prikupljanje kapitala za strategije rasta. Proširenje i raznolikost mogu takođe pomoći kompaniji da izdrži ekonomski pad.

Pristup stručnjacima. Kada se mala preduzeća udružuju sa većim preduzećima, ona mogu lakše da pristupe ekspertima kao što su finansijski, pravni ili kadrovski stručnjaci.

Pristup kapitalu. Nakon akvizicije, poboljšan je pristup kapitalu veće kompanije. Vlasnici malih preduzeća su obično prisiljeni da ulažu svoj novac u poslovni rast zbog nemogućnsoti pristupa sredstvima. Međutim, sa akvizicijom, postoji raspoloživost većeg nivoa kapitala što omogućava vlasnicima preduzeća da steknu potrebna sredstva bez potrebe da vade iz sopstvenih džepova.

Sveže ideje i perspektiva. Spajanje i akvizicija pomažu u sastavljanju novog tima stručnjaka sa svežim perspektivama i idejama i koji su strastveni u pružanju pomoći biznisu da dostigne svoje ciljeve.

Izazovi sa akvizicijama

Spajanje i akvizicija može biti dobar način za rast vašeg poslovanja povećanjem prihoda kada steknete komplementarnu kompaniju koja može da doprinese vašem prihodu.

Ipak, akvizicija može, takođe, stvoriti i neke smetnje i otežati vaše poslovanje. Morate uzeti u obzir ove zamke pre nego što krenete u akviziciju.

Kulturološki sukobi. Kompanija obično ima svoju posebnu kulturu koja se razvija od njenog osnivanja. Akvizicija kompanije koja ima kulturu koja je u sukobu sa vašom može biti problematična.

Zaposleni i menadžeri obe kompanije, kao i njihove aktivnosti, ne mogu se integrisati kao što se očekuje. Zaposleni takođe mogu da ne vole taj potez, koji može izazvati antagonizam i anksioznost.

Dupliranje. Akvizicija može da dovede do toga da zaposleni dupliraju svoje dužnosti. Kada se kombinuju dva slična preduzeća, mogu postojati slučajevi kada dva odeljenja obavljaju istu aktivnost. To može prouzrokovati prekomerne troškove.

Ove transakcije će stoga često dovesti do reorganizacije i smanjenja broja radnih mesta kako bi se povećala efikasnost ljudskih resursa i drugih procesa. To može smanjiti moral zaposlenih i dovesti do niske produktivnosti.

Sukobljeni ciljevi. Dve kompanije koje su uključene u akviziciju mogu imati različite ciljeve jer su radile pojedinačno do transakcije.

Na primer, originalna kompanija možda želi da se proširi na nova tržišta, ali preuzeta kompanija možda želi da smanji troškove. To može dovesti do otpora unutar akvizicije koja može potkopati napore koji se čine.

Loading...

Loše usklađeno poslovanje. Posao koji ne traži stručne savete kada pokušava da identifikuje najpogodniju kompaniju za akviziciju može na kraju ciljati na kompaniju koja donosi više izazova od koristi. To može uskratiti, inače produktivnoj kompaniji, šansu da raste.

Sponzorisano

Loading...